EDEN PREAJBA – Aria Naturală Protejată Complexul Lacustru Preajba-Făcăi

Data postare activitate: 21/01/2014
Cod activitate: YDHL4Q
Unitate scolara: Sc. Gimn. "Sfântul Dumitru"
Judetul: Dolj

În vecinătatea imediată a municipiului Craiova, se află un loc ce ar putea fi un adevărat paradis, ,,Aria Naturală Protejată Complexul Lacustru Preajba-Făcăi“. Zona este specifică de ses, aflându-se în nordul Câmpiei Olteniei, fiind flancată de dealuri line, aparţinând limitei sudice a Piemontului Getic, la o altitudine de 125m. Situate geografic într-o zona de câmpie, la 10 km SE de Craiova, lacurile au luat naştere în urma barării unui mic afluent al Jiului, al cărui bazin hidrografic cuprinde peste 50 de izvoare şi care reprezintă sursa principală a debitului râului Valea Preajba. Complexul este format din cinci iazuri, dispuse în trepte, care au o suprafaţă totală de 28 de hectare, alimentate permanent de izvoare puternice. Particularitatea ecologică a zonei constă în faptul că într-un spaţiu geografic, relativ restrâns, sunt grupate o diversitate de ecosisteme acvatice continentale: izvoare, pâraie, râuri, lacuri şi mlaştini. Fiecare dintre acestea imprimă caracteristici proprii biocenozelor şi populaţiilor de plante şi animale. Flora şi fauna rezervaţiei sunt specifice zonelor umede cu apă dulce, iar varietatea şi abundenţa lor este favorizată de belşugul apei. Impactul antropic asupra ecosistemelor naturale reprezintă problema cheie a relaţiilor dintre om si mediul înconjurător. Modul în care sunt concepute aceste relaţii determină, în ultimă instanţă, un efect pozitiv sau negativ ce vizează ambele părţi: mediul natural şi societatea umană. Activităţile umane, de orice natură, îşi lasă din ce în ce mai mult şi mai greu amprenta asupra mediului înconjurător. Declararea unor zone ca arii naturale protejate este exact instrumentul pe care comunitatea europeană îl are la îndemână pentru stoparea acestui fenomen. Principiul conservării patrimoniului natural şi cultural face posibil ca aceste arii protejate să-şi păstreze valoarea lor ecologică, social, educaţională, recreativă, estetică. ,,Aria Naturală Protejată Complexul Lacustru Preajba-Făcăi“ a fost declarata în conformitate cu Legea Consiliului Judeţean Nr. 26/1994 Regiunea de dezvoltare 4 Sud–Vest. Proiectul „EDEN PREAJBA“ a urmărit acţiuni de conştientizare a populaţiei locale şi a vizitatorilor asupra necesităţii conservării şi protecţiei biodiversităţii, cât si conştientizarea acestora privind impactul activităţilor antropice asupra biodiversităţii. Şcoala Gimnazială “Sf Dumitru” Craiova şcolarizează elevi ce locuiesc în satul Preajba. Aceştia ne-au împărtăşit câteva din observaţiile lor legate de mediul local şi, implicit, cele referitoare la activităţile localnicilor cu impact negativ asupra iazurilor ce formează complexul. Am constituit o echipă de proiect formată din elevii care locuiesc în Preajba şi nu numai, care a făcut următoarele constatări privind ameninţările asupra biodiversităţii complexului lacustru:  Arderea trestiei/stufului- pericolul cel mai mare fiind distrugerea locurilor de hrană a speciilor  Managementul deşeurilor şi al apelor uzate. Toate localităţile învecinate ariei nu beneficiază de canalizare şi de staţii de epurare . Nivelul scăzut de trai şi menţinerea unor tradiţii, dar şi inexistenţa depozitelor amenajate pentru deşeuri fac ca marginea satelor, care coincide în cea mi mare parte cu o limită a ariei, să fie o continuă groapă de gunoi. Pericolul îl reprezintă eutrofizarea şi colmatarea bălţilor, degradându-se astfel habitatul speciilor  Pescuitul se realizează, în mare parte, cu undiţa, individual.. Pericolul este reprezentat de distrugerea cuiburilor şi de uciderea puilor, dar şi de deranjul constant asupra păsărilor prin prezenţa umană sau înghiţirea acelor, firelor de pescuit  Braconajul . În zonă se practică vânătoarea, fiind ucişi şi indivizii din speciile protejate  Tăierea vegetaţiei lemnoase Obiective propuse: - Conservarea şi protejarea mediului înconjurător - Conştientizarea şi asumarea responsabilităţii protejării mediului - Formarea unor abilităţi de protejare a mediului , a propriei sănătăţi şi a celor din jur - Adoptarea iniţiativei individuale şi de grup, precum şi dezvoltarea creativităţii - Încurajarea elevilor în găsirea de soluţii în rezolvarea problemelor legate de mediul local şi naţional - Reducerea dezechilibrelor produse de om naturii - Ameliorarea daunelor făcute mediului - Trezirea spiritului de independenţă, de formare a capacităţii de autoinstruire şi autoeducaţie ecologică Obiectivele propuse au conturat următoarele activităţi concrete desfăşurate în cadrul ecosistemului, aduse la cunoştinţă comunităţii locale. 1.Constituirea echipei de proiect, alegerea subiectului şi depunerea formularului de înscriere 2.Vizitarea Ariei Protejate. Identificarea speciilor de floră şi faună specifică zonelor umede de apă dulce, cât şi a ameninţărilor asupra biodiversităţii complexului lacustru. Specii de păsări: egreta albă, barza albă, egreta mică, lişiţa, raţa cu cap castaniu, gâsca mare, privighetoarea de baltă Mamifere: hermelina, şobolanul de apă, nevăstuică, bursucul, hârciogul Reptile: şarpele de apă, şopârla de stepă, guşterul, broasca ţestoasă, broasca testoasă de apă, ţigănuşul Flora: rogoz, stânjenelul de baltă, papura cu frunza lunga, nufărul galben, lintiţă 3.Conceperea unui plan de acţiune privind etapele desfăşurării proiectului şi constituirea grupelor de lucru pe diferite teme:  dezechilibrul biodiversităţii ca urmare a acţiunilor antropice  agresiunea asupra lacurilor  efectele agresiunilor  măsuri de protecţie 4.Lecţia de ecologie în care ştiinţele exacte, naturale sau sociale să ajute elevii în achiziţionarea conceptelor de baza despre mediul înconjurător  vizită la Muzeul Olteniei, secţia de Stiinte ale Naturii  realizarea piramidei trofice şi a lanţurilor trofice (rogoz-lăcustă-broasca de lac-şarpe de apă-barza)  urmări ale dezechilibrelor biodiversităţii 5.Realizarea materialelor informative– steguleţe, flyere, pancarte, postere cu mesaje ecologice 6.Legătura dintre procesul educativ şi comunitate a. Chestionar aplicat sătenilor cu următorul conţinut: • Ştiaţi că în satul Preajba exista Aria Naturală Protejată Complexul Lacustru Preajba-Făcăi? • Cunoaşteţi limitele exacte ale acestei arii protejate? • Ştiţi ce forme de viaţă sunt protejate? • Aţi aruncat vreodată gunoaie în zona lacurilor? • Sunteţi interesat să vă implicaţi şi să contribuiţi în protejarea Complexului lacustru Preajba-Făcăi? • Cum apreciati acţiunile ecologice iniţiate de elevi? b. Marş ecologic - pancarte, stegulete, baloane cu mesaje ecologice  Păstraţi apele curate şi limpezi!  Dacă ne straduim cu toţii, putem sa salva natura!  NU aruncaţi resturile din gospodărie, fier vechi, hârtii, pungi şi ambalaje din plastic, sticle goale şi alte gunoaie în râuri, lacuri, sau pe malurile acestora, ci în tomberoane de gunoaie!  NU spalaţi covoare şi animale pe malurile lacurilor!  Pregăteşte compost pentru pământ mai bogat, aer mai curat şi ape mai limpezi!  Învaţă să respecţi natura!  Apa nu e un produs commercial, e un patrimoniu! c. Distribuirea de flyere informative : 10 REGULI PENTRU APE CURATE 1. NU poluaţi apele! Apa înseamnă VIAŢĂ! 2. NU aruncaţi resturile din gospodărie şi alte gunoaie în râuri, lacuri, sau pe malurile acestora! 3. NU spălaţi maşina pe malul apelor sau pe stradă! 4. NU aruncaţi la întâmplare reziduurile! Unele au nevoie de sute de ani ca să se degradeze şi pot otrăvi mediul natural. Efectul lor se va resimţi în calitatea apei, aerului şi solului. 5. Colectaţi selectiv deşeurile şi depozitaţi-le în locuri amenajate pentru a fi reciclate! Reciclarea ajută la economisirea de energie, dar şi a resurselor pământului . 6. Respectaţi viaţa sub toate formele sale! Viaţa Terrei este şi viaţa noastră. 7. Interacţionaţi armonios cu natura! 8. Fiţi mereu conştienţi de responsabilităţile voastre! 9. Daţi un exemplu bun … ceilalţi vă vor imita! 10. Învăţaţi să respectaţi natura! In cadrul unei activităţi de cercetare, s-au prelevat probe din diferite puncte, iar analiza chimică a apei s-a dovedit caracteristică ecosistemelor eutrofe. Întrucât conştientizarea populaţiei este un proces îndelungat, astfel de acţiuni trebuie continuate, până la formarea deprinderilor ecologice.


Voteaza activitate Numar voturi: 2750